- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - http://www.mahdi-torfi.ir -

لایوم کیومک یا اباعبدالله/گزارش تصویری از عاشورای حسینی در شهر بستان

بار دیگر روز عاشورای حسینی از راه رسید و دوستداران و دلدادگان اباعبدالله الحسین(ع) برای اقامه باشکوه‌ عزای پسر فاطمه(س) سنگ تمام گذاشته و خون گریستند. در زیر گزارش تصویری از مراسمات عزاداری (شبیه خوانی -سینه زنی -مقتل خوانی-نماز ظهر عاشورا ) حضورتان تقدیم می گردد . (التماس دعا)

در زیر تصاویری از عزاداری  دهم محرم در روستای ام الدبس

۲۰۱۵۱۰۲۴۰۵۳۱۰۷ (۱) [1] ۲۰۱۵۱۰۲۴۰۵۳۱۰۷ (۲) [2] ۲۰۱۵۱۰۲۴۰۵۳۱۰۷ [3]

در زیر گزارش تصویری از عزاداری در شهر بستان:

IMG_2975 [4] IMG_2982 [5] IMG_2983 [6] IMG_2984 [7] IMG_2992 [8] IMG_3011 [9] IMG_3031 [10] IMG_3034 [11] IMG_3035 [12] IMG_3036 [13] IMG_3040 [14] IMG_3056 [15] IMG_3061 [16] IMG_3064 [17] IMG_3081 [18] IMG_3083 [19] IMG_3089 [20] IMG_3090 [21] IMG_3100 [22] IMG_3099 [23] IMG_3102 [24] IMG_3108 [25] IMG_3110 [26] IMG_3111 [27] IMG_3113 [28] IMG_3116 [29] IMG_3387 [30] IMG_3120 [31] IMG_3123 [32] IMG_3125 [33] IMG_3127 [34] IMG_3128 [35] IMG_3129 [36] IMG_3130 [37] IMG_3138 [38] IMG_3139 [39] IMG_3143 [40] IMG_3144 [41] IMG_3146 [42] IMG_3161 [43] IMG_3167 [44] IMG_3178 [45] IMG_3179 [46] IMG_3181 [47] IMG_3185 [48] IMG_3194 [49] IMG_3195 [50] IMG_3224 [51] IMG_3234 [52] IMG_3246 [53] IMG_3248 [54] IMG_3249 [55] IMG_3263 [56] IMG_3268 [57] IMG_3275 [58] IMG_3280 [59] IMG_3284 [60] IMG_3302 [61] IMG_3303 [62] IMG_3316 [63] IMG_3322 [64] IMG_3325 [65] IMG_3328 [66] IMG_3334 [67] IMG_3340 [68] IMG_3346 [69]IMG_3445 [70] IMG_3477 [71] IMG_3522 [72] IMG_3543 [73] IMG_3563 [74] IMG_3575 [75] IMG_3579 [76] IMG_3593 [77] IMG_3594 [78] IMG_3612 [79] IMG_3420 [80]IMG_3422 [81]IMG_3442 [82]IMG_3397 [83]IMG_3395 [84]IMG_3390 [85] IMG_3633 [86] IMG_3645 [87] IMG_3626 [88] IMG_3650 [89] IMG_3653 [90] IMG_3665 [91] IMG_3668 [92] IMG_3671 [93] IMG_3672 [94] IMG_3673 [95]

www.mahdi-torfi.ir [96]