- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - http://www.mahdi-torfi.ir -

اهل البسیتین کلهم محازین /کلیپی زیبا از مراسمات عزاداری شهر بستان با نوای مداح سید مهدی الشبری

مداح برجسته استان خوزستان سید مهدی شبری اخیرا کلیپی زیبا تحت عنوان اهل البسیتین کلهم محازین در رابطه با مراسمات عزاداری شهر بستان منتشر نموده است که در زیر حضورتان تقدیم می گردد

www.mahdi-torfi.ir [1]

[2] [3]