- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - http://www.mahdi-torfi.ir -

خشک شدن رودخانه بستان این شهر را در بحران بی آبی قرار داد+گزارش تصویری

بحران بی آبی رودخانه کرخه بستان که منجر به خشک شدن بستر آن گردید کشاورزان دامداران و روستائیان بخش مرزی بستان را با مشکل جدی بی آب روبه رو کرده است  و کاهش شدید دبی رودخانه کرخه بستان که تنها تامین کننده آب کشاورزی و دامی و شرب روستائیان می باشد ساکنان بستانی را به شدت نگران کرده است

طی چند روز اخیر و با توجه به آغاز فصل کشت شلتوک رودخانه شهر بستان روند کاهش تدریجی دبی آب پیدا کرد به نحوی که امروز ۳ تیرماه این رودخانه خشک شد و منطقه بخش بستان با بحران بی آب مواجه شد .

شهر بستان به طبع خشک شدن این رودخانه  با توجه به  اینکه آبگیری آب شرب این شهر  از این رودخانه صورت می گیرد با خطر کمبود آب و بحران بی آبی مواجه شده است و اکنون ای سی آب (شوری آب) شرب بستان به بیش از ۳۷۰۰ رسیده است

شایان ذکر است آب شرب بستان به دلیل شکستگی در  لوله طرح انتقال آب غدیر از سوسنگرد به بستان که  ۷۵ روز از آن می گذرد ممکن نمی باشد و با توجه به مکاتبات و پیگیری های بخشدار بستان و اداره آب و فاضلاب و اطلاع رسانی به فرمانداری شهرستان و مسئولان آب و برق استان تاکنون اقدامی در این زمینه حاصل نگریده است

مسئولان ذیربط با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم بستان در حل مشکل افزایش دبی آب رودخانه کرخه با توجه به فصل گرما و نیاز مبرم مردم به آب اقدام عاجل بنمایند

محل آبگیری آب شرب شهر بستان

 

www.mahdi-torfi.ir [1]