شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ | Saturday, 18 January, 2020
تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - 10:47 چاپ این مطلب

در ادامه مطلب قبلی در رابطه با تصاویر ارسالی به مسابقه بهترین عکس از سیلاب فروردین ۹۸ تصاویر زیر از شرکت کنندگان در این مسابقه منتشر می گردد طبق اعلام روابط عمومی شهرداری بستان در مراسم جشن بزرگ عید غید که دردهه ولایت در پارک طریق القدس بستان برگزار خواهد شد اسامی برندگان در این […]

در ادامه مطلب قبلی در رابطه با تصاویر ارسالی به مسابقه بهترین عکس از سیلاب فروردین ۹۸ تصاویر زیر از شرکت کنندگان در این مسابقه منتشر می گردد

طبق اعلام روابط عمومی شهرداری بستان در مراسم جشن بزرگ عید غید که دردهه ولایت در پارک طریق القدس بستان برگزار خواهد شد اسامی برندگان در این مسابقه اعلام و به آنها هدایایی اهدا خواهد شد

وسام سرخه :

image_2019_8_10-9_7_48_662_wmq.jpg

مهدی طرفی ..حامد

image_2019_8_10-9_23_7_163_VL9.jpg
image_2019_8_10-9_23_10_274_fpa.jpg
image_2019_8_10-9_23_12_210_5CW.jpg
image_2019_8_10-9_23_17_70_osU.jpg

هشام عذارمالکی

image_2019_8_10-9_23_21_542_vOY.jpg
image_2019_8_10-9_23_24_544_y6q.jpg
image_2019_8_10-9_37_51_231_wRv.jpg
image_2019_8_10-9_37_55_230_zlv.jpg


سید سجاد سید عبودی

image_2019_8_10-9_41_37_58_8N6.jpg
image_2019_8_10-9_41_41_550_Y50.jpg
image_2019_8_10-9_41_46_297_kSo.jpg
image_2019_8_10-9_41_52_629_qu1.jpg
image_2019_8_10-9_41_56_231_yZd.jpg
image_2019_8_10-9_42_23_209_jjZ.jpg
image_2019_8_10-9_42_26_932_8oj.jpg
image_2019_8_10-9_42_30_996_tM9.jpg

یاسین مخیمر

image_2019_8_10-9_45_9_966_SUK.jpg

محمد حویزاوی

image_2019_8_10-9_47_14_826_xpE.jpg
image_2019_8_10-9_47_19_529_E5o.jpg
image_2019_8_10-9_47_22_118_WAq.jpg
image_2019_8_10-9_47_25_533_MbI.jpg
image_2019_8_10-9_47_27_152_FZv.jpg
image_2019_8_10-9_47_29_126_lgQ.jpg
image_2019_8_10-9_47_31_451_Jwf.jpg
image_2019_8_10-9_47_35_423_erN.jpg
image_2019_8_10-9_47_42_10_zdX.jpg
image_2019_8_10-9_47_44_112_Rfm.jpg
image_2019_8_10-9_47_47_293_1YR.jpg
image_2019_8_10-9_47_49_768_iww.jpg
image_2019_8_10-9_47_53_653_qjA.jpg

عبد المحمد نیسی:

image_2019_8_10-9_48_2_835_R48.jpg
image_2019_8_10-9_48_5_738_va5.jpg
image_2019_8_10-9_52_20_817_pJf.jpg
image_2019_8_10-9_52_37_550_g0A.jpg
image_2019_8_10-9_52_39_226_VIr.jpg
image_2019_8_10-9_52_51_761_fxe.jpg
image_2019_8_10-9_52_56_330_2xq.jpg
image_2019_8_10-9_52_59_369_n0G.jpg
image_2019_8_10-9_53_2_858_YXH.jpg
image_2019_8_10-9_53_6_362_QjD.jpg
image_2019_8_10-9_53_10_90_plB.jpg
image_2019_8_10-9_53_18_899_ph0.jpg

سید عباس شبری :

image_2019_8_10-9_52_6_770_Z4y.jpg
image_2019_8_10-9_52_31_859_eqF.jpg
image_2019_8_10-9_57_50_290_pwI.jpg
image_2019_8_10-9_57_53_761_D45.jpg
image_2019_8_10-9_57_57_460_Igk.jpg

حسن ساعدی .. شورای روستای رمیم

image_2019_8_10-9_58_23_299_NN7.jpg
image_2019_8_10-9_58_29_259_EHc.jpg
image_2019_8_10-9_58_33_385_pYK.jpg
image_2019_8_10-9_58_38_905_SI7.jpg
image_2019_8_10-9_58_42_145_uzV.jpg
image_2019_8_10-9_58_44_258_Fqn.jpg
image_2019_8_10-9_58_47_515_bzS.jpg
image_2019_8_10-9_58_50_219_hTG.jpg
image_2019_8_10-9_58_57_582_93m.jpg
image_2019_8_10-9_59_0_662_5UI.jpg
image_2019_8_10-9_59_3_61_h9j.jpg
image_2019_8_10-9_59_5_621_lLl.jpg

رمضان سعیدی

image_2019_8_10-10_2_45_183_ci6.jpg

محمد چلداوی از روستای میهن آباد

image_2019_8_10-10_22_34_974_pxA.jpg
image_2019_8_10-10_22_38_394_DKF.jpg
image_2019_8_10-10_22_40_761_caw.jpg
image_2019_8_10-10_22_43_110_K2y.jpg
image_2019_8_10-10_22_44_927_1rJ.jpg
image_2019_8_10-10_22_47_225_r6z.jpg
image_2019_8_10-10_22_50_320_F1f.jpg
image_2019_8_10-10_22_52_472_s3d.jpg
image_2019_8_10-10_22_54_162_H0c.jpg
image_2019_8_10-10_22_56_48_GRf.jpg
image_2019_8_10-10_22_58_552_Pzk.jpg

حسن محسنی زاده

image_2019_8_10-10_24_27_222_92M.jpg

علی لامی

image_2019_8_10-10_25_34_409_7bL.jpg
image_2019_8_10-10_25_36_821_gIL.jpg
image_2019_8_10-10_25_39_197_JOj.jpg
image_2019_8_10-10_25_41_484_PJm.jpg
image_2019_8_10-10_25_43_768_soV.jpg
image_2019_8_10-10_25_46_155_1DX.jpg

حمید عبدالمولی

image_2019_8_10-10_27_12_174_fWC.jpg
image_2019_8_10-10_27_13_422_E3j.jpg
image_2019_8_10-10_27_15_366_Wu8.jpg
image_2019_8_10-10_27_17_311_3QO.jpg
image_2019_8_10-10_27_19_678_d9D.jpg
image_2019_8_10-10_27_21_849_qJi.jpg
image_2019_8_10-10_27_24_192_36Z.jpg
image_2019_8_10-10_27_26_692_1Xj.jpg
image_2019_8_10-10_27_30_798_RAm.jpg
image_2019_8_10-10_27_34_176_ZQA.jpg
image_2019_8_10-10_27_36_542_1Xv.jpg
image_2019_8_10-10_27_42_317_9lx.jpg
image_2019_8_10-10_27_43_872_mYQ.jpg
image_2019_8_10-10_27_45_697_Sgr.jpg
image_2019_8_10-10_27_47_944_caR.jpg
image_2019_8_10-10_28_2_751_kFD.jpg
image_2019_8_10-10_28_4_72_9Zo.jpg
image_2019_8_10-10_28_5_923_5WU.jpg
image_2019_8_10-10_28_7_957_6pl.jpg
image_2019_8_10-10_28_9_573_79q.jpg
image_2019_8_10-10_28_11_549_8W7.jpg
image_2019_8_10-10_28_17_399_udb.jpg
image_2019_8_10-10_28_21_582_wAW.jpg
image_2019_8_10-10_28_24_186_URM.jpg
image_2019_8_10-10_28_26_207_09d.jpg
image_2019_8_10-10_28_28_631_AZF.jpg
image_2019_8_10-10_28_30_755_KCb.jpg

موسی حیدری

image_2019_8_10-10_32_27_70_gZV.jpg
image_2019_8_10-10_32_34_972_Kqj.jpg
image_2019_8_10-10_32_36_979_6Di.jpg
image_2019_8_10-10_32_39_492_9di.jpg
image_2019_8_10-10_32_40_796_BcR.jpg
image_2019_8_10-10_32_42_312_Ekc.jpg
image_2019_8_10-10_32_44_101_uGo.jpg
image_2019_8_10-10_32_46_16_h4I.jpg
image_2019_8_10-10_32_47_903_bK4.jpg
image_2019_8_10-10_32_50_15_w3j.jpg
image_2019_8_10-10_32_52_252_pWB.jpg
image_2019_8_10-10_32_54_462_FUE.jpg
image_2019_8_10-10_32_56_536_1Jh.jpg
image_2019_8_10-10_33_10_279_iag.jpg

سید عدنان موسوی ـ فرماندهی نیروی انتظامی بخش بستان

image_2019_8_10-10_33_21_694_gSH.jpg
image_2019_8_10-10_33_23_591_0PE.jpg
image_2019_8_10-10_33_41_813_fuR.jpg
image_2019_8_10-10_33_44_76_lh3.jpg
image_2019_8_10-10_33_48_301_BIT.jpg
image_2019_8_10-10_33_51_985_HXa.jpg
image_2019_8_10-10_33_54_318_auQ.jpg
image_2019_8_10-10_33_56_990_61T.jpg
image_2019_8_10-10_33_58_434_P7b.jpg
image_2019_8_10-10_34_2_541_GXL.jpg
image_2019_8_10-10_34_4_638_LDw.jpg
image_2019_8_10-10_34_6_895_ycf.jpg
image_2019_8_10-10_34_12_262_qRM.jpg
image_2019_8_10-10_34_14_278_s2z.jpg
image_2019_8_10-10_34_17_469_SWJ.jpg
image_2019_8_10-10_34_20_452_yMS.jpg
image_2019_8_10-10_34_23_156_z7U.jpg
image_2019_8_10-10_34_24_956_Wmt.jpg
image_2019_8_10-10_34_26_767_Svi.jpg

عاشور نیسی

image_2019_8_10-10_40_52_111_xPr.jpg
image_2019_8_10-10_40_54_422_Qse.jpg
image_2019_8_10-10_40_56_614_DaB.jpg
image_2019_8_10-10_40_59_989_fLV.jpg
image_2019_8_10-10_41_2_5_Kvt.jpg
image_2019_8_10-10_41_4_172_zfA.jpg
image_2019_8_10-10_41_6_620_AtG.jpg

عباس فریسات

image_2019_8_10-10_42_35_453_Q7C.jpg
image_2019_8_10-10_42_37_70_7NY.jpg
image_2019_8_10-10_42_38_758_8P8.jpg
image_2019_8_10-10_42_40_79_YSl.jpg
image_2019_8_10-10_42_41_590_Fkx.jpg
image_2019_8_10-10_42_43_551_rCM.jpg
image_2019_8_10-10_42_45_678_fAK.jpg
image_2019_8_10-10_42_48_77_qVd.jpg
image_2019_8_10-10_42_51_71_plx.jpg
image_2019_8_10-10_42_53_336_VtL.jpg
image_2019_8_10-10_42_56_982_2Yb.jpg
image_2019_8_10-10_43_1_246_h3T.jpg
image_2019_8_10-10_43_3_797_d1Z.jpg
image_2019_8_10-10_43_6_885_O5z.jpg
image_2019_8_10-10_43_8_311_yoM.jpg
image_2019_8_10-10_43_11_517_iRt.jpg
image_2019_8_10-10_43_13_629_jax.jpg
image_2019_8_10-10_43_15_524_gSq.jpg
image_2019_8_10-10_43_19_284_X2a.jpg
image_2019_8_10-10_43_22_371_tsM.jpg
image_2019_8_10-10_43_27_292_AiI.jpg
image_2019_8_10-10_43_29_704_CQf.jpg
image_2019_8_10-10_43_32_92_FqW.jpg
image_2019_8_10-10_55_55_647_jIz.jpg
image_2019_8_10-10_55_57_327_RQI.jpg
image_2019_8_10-10_55_58_567_5wL.jpg
image_2019_8_10-10_55_59_935_F46.jpg
image_2019_8_10-10_56_1_903_QzB.jpg
image_2019_8_10-10_56_3_733_kID.jpg
image_2019_8_10-10_56_5_934_hSn.jpg
image_2019_8_10-10_56_7_646_NJn.jpg
image_2019_8_10-10_56_9_183_Jn0.jpg
image_2019_8_10-10_56_11_4_57g.jpg
image_2019_8_10-10_56_12_436_1Bs.jpg
image_2019_8_10-10_56_14_355_wJ0.jpg
image_2019_8_10-10_56_16_483_7Cm.jpg
image_2019_8_10-10_56_18_635_3ZC.jpg
image_2019_8_10-10_56_20_612_Rpy.jpg
image_2019_8_10-10_56_22_908_6NI.jpg
image_2019_8_10-10_56_24_636_3EA.jpg
image_2019_8_10-10_56_27_25_IyR.jpg
image_2019_8_10-10_56_28_573_BZw.jpg
image_2019_8_10-10_56_32_155_elO.jpg
image_2019_8_10-10_56_35_596_95Y.jpg
image_2019_8_10-10_56_40_506_CND.jpg
image_2019_8_10-10_56_41_866_QgR.jpg
image_2019_8_10-10_56_43_668_nmf.jpg
image_2019_8_10-10_56_45_642_8Dz.jpg
image_2019_8_10-10_56_47_655_4us.jpg
image_2019_8_10-10_56_49_584_8cF.jpg
image_2019_8_10-10_56_52_954_m13.jpg
image_2019_8_10-10_56_55_479_8lu.jpg

جاسم عبیات

image_2019_8_10-11_0_47_754_Bm1.jpg
image_2019_8_10-11_0_50_500_gp1.jpg
image_2019_8_10-11_0_52_689_Pd0.jpg
image_2019_8_10-11_0_56_269_apr.jpg
image_2019_8_10-11_0_58_517_3nR.jpg
image_2019_8_10-11_1_0_614_d6b.jpg
image_2019_8_10-11_1_3_400_ge5.jpg
image_2019_8_10-11_1_5_506_Td0.jpg
image_2019_8_10-11_1_7_954_4q4.jpg
image_2019_8_10-11_1_10_721_jvR.jpg
image_2019_8_10-11_1_12_641_qE8.jpg
image_2019_8_10-11_1_15_130_KVQ.jpg
image_2019_8_10-11_1_17_440_0UN.jpg
image_2019_8_10-11_1_19_578_jQ7.jpg
image_2019_8_10-11_1_21_730_yYo.jpg
image_2019_8_10-11_1_23_962_Eji.jpg
image_2019_8_10-11_1_27_154_8ty.jpg
image_2019_8_10-11_1_29_779_qo2.jpg
image_2019_8_10-11_1_32_284_2JS.jpg
image_2019_8_10-11_1_35_144_eqH.jpg
image_2019_8_10-11_1_37_144_9Ct.jpg
image_2019_8_10-11_1_39_403_0rO.jpg
image_2019_8_10-11_1_41_542_p7f.jpg
image_2019_8_10-11_1_43_868_T0x.jpg
image_2019_8_10-11_1_46_69_ARs.jpg
image_2019_8_10-11_1_47_769_0pl.jpg
image_2019_8_10-11_1_50_416_1yr.jpg
image_2019_8_10-11_1_52_232_E3u.jpg
image_2019_8_10-11_1_54_217_LWv.jpg
image_2019_8_10-11_1_56_381_XQI.jpg
image_2019_8_10-11_1_58_489_p29.jpg
image_2019_8_10-11_2_5_15_Ccd.jpg
image_2019_8_10-11_2_9_867_LCO.jpg
image_2019_8_10-11_2_14_148_XAL.jpg
image_2019_8_10-11_2_26_93_7pC.jpg
image_2019_8_10-11_2_28_75_K9M.jpg
image_2019_8_10-11_2_34_251_NTK.jpg
image_2019_8_10-11_2_36_531_2DG.jpg
image_2019_8_10-11_12_24_139_sVA.jpg

مرتضی خزاعی

image_2019_8_10-11_12_26_498_Gcs.jpg
image_2019_8_10-11_12_28_994_0bd.jpg
image_2019_8_10-11_12_31_121_dn1.jpg
image_2019_8_10-11_24_20_194_Nxy.jpg
image_2019_8_10-11_24_23_796_4Sf.jpg
image_2019_8_10-11_24_25_818_V0Y.jpg
image_2019_8_10-11_24_27_690_wen.jpg
image_2019_8_10-11_24_29_530_qjh.jpg
image_2019_8_10-11_24_31_708_3cF.jpg
image_2019_8_10-11_24_33_670_DS5.jpg
image_2019_8_10-11_24_35_536_Nqt.jpg
image_2019_8_10-11_24_37_259_Fyq.jpg
image_2019_8_10-11_24_39_759_0ye.jpg
image_2019_8_10-11_24_43_833_oDM.jpg
image_2019_8_10-11_24_46_168_Rkr.jpg
image_2019_8_10-11_24_47_970_bOi.jpg

ناصر عفری

image_2019_8_10-11_30_5_992_rFe.jpg
image_2019_8_10-11_30_7_339_kiA.jpg

ریاض سودانی

image_2019_8_10-11_32_5_992_6yC.jpg
image_2019_8_10-11_32_8_968_scU.jpg
image_2019_8_10-11_32_12_56_yex.jpg
image_2019_8_10-11_32_15_1_Jt5.jpg
image_2019_8_10-11_32_20_89_hgx.jpg
image_2019_8_10-11_32_23_761_5lg.jpg
image_2019_8_10-11_32_25_763_APA.jpg
image_2019_8_10-11_32_27_950_QRA.jpg
image_2019_8_10-11_32_29_726_O39.jpg
image_2019_8_10-11_32_31_182_Cwo.jpg

www.mahdi-torfi.ir

توسعه و راه اندازی : عصر دیجیتال
© 2013 کلیه حقوق مادی و معنوی برای مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین محفوظ میباشد.