- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - https://www.mahdi-torfi.ir -

هانی المذحجی شاعر برجسته دشت آزادگان و نزار القطری/صوت

مردم دشت آزدگان همیشهدر زمینه های مختلف استعداد خود را نشان داده اند به ویژه در بخش نوشتن اشعار در مدح اهل بیت عصمت و طهارت نشان داده است اخیرا نزار القطری مداح معروف جهان تشیع برای خواندن نوحه خوانی و سینه زنی از اشعار آقای هانی المذحجی شاعر اهل بیت و عصمت و طهار استفاده کرده است که مایه مباهات است برای این شاعر برجسته آرزوی موفقیت روز افزون می کنیم

((( برای دانلود اینجا کلیک نمایید))) [1]

 

www.mahdi-torfi.ir [2]

[3] [4]