- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - https://www.mahdi-torfi.ir -

سینه زنی زیبا باسم الکربلایی تحت عنوان اشتکیهم

سیه زنی زیبای باسم الکربلایی در شب ۵ محرم ۱۴۳۸ در حسینیه داوود العاشور تحت عنوان اشکیهم در رابطه با حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام تقدیم شما عزیزان می گردد  

www.mahdi-torfi.ir [1]

[2] [3]