- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - https://www.mahdi-torfi.ir -

مولودی زیبا از مداح اهل بیت (ع) سید مهدی شبری به مناسبت میلادم امام حسن مجتبی (ع) تحت عنوان انت الکریم+صوت

photo_--_--bf1e0.jpg مولودی زیبا از مداح اهل بیت (ع) به مناسبت میلادم امام حسن مجتبی (ع) تحت عنوان انت الکریم #انت الکریم🎧 #کلمات المبدع عبدالامیرالناصری✒️ #الهندسه الصوتیه سیدجمیل العبودی🎹 #اداء الرادود سیدمهدی الشبری🎤 صوت :
لینک دانلود [1]

www.mahdi-torfi.ir [2]

[3] [4]