- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - https://www.mahdi-torfi.ir -

مراسم سینه زنی شهادت امام علی (ع) با مداحی سید مهدی شبری ۱۰ سال قبل مسجد اباالفضل (ع) بستان

مراسم سینه زنی شهادت امام علی (ع) با مداحی سید مهدی شبری ۱۰ سال قبل(۱۳۸۶) مسجد اباالفضل (ع) بستان شایان ذکر است این فیلم خلاصه شده است  

www.mahdi-torfi.ir [1]

[2] [3]