- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - https://www.mahdi-torfi.ir -

شهر الحزن/ نماهنگ زیبا سید مهدی شبری از شهر بستان

اخیرا مداح برجسته استان خوزستان سید مهدی شبری به مناسبت استقبال از ماه محرم نماهنگ زیبایی تحت عنوان شهر الحزن در مسجد جامع بستان تهیه نموده است که در زیر این کلیپ حضورتان تقدیم می گردد

دانلود [1] 

  ........

www.mahdi-torfi.ir [2]

[3] [4]