- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - https://www.mahdi-torfi.ir -

ابتهال بسیار زیبا با صدای جوان بستانی آقای احمد نیسی در مراسم ولادت امام رضا ع

احمد نیسی از جوانان متعهد و متدین و مسجدی شهر بستان در مراسم ولادت باسعادت امام رضا علیه السلام با اجرای برنامه ای در این مراسم با صدای رسای خود ابتهال زیبا در مدح امام رضا علیه السلام و اهل بیت خواند که مورد تمجید و پسند حضار قرار گرفت در ذیل فیلم این ابتهال حضورتان تقدیم می شود

www.mahdi-torfi.ir [1]

[2] [3]