- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - https://www.mahdi-torfi.ir -

همایش شیرخوارگان حسینی در شهر بستان برگزار شد+گزارش تصویری

بعد از ظهر امروز جمعه ۱۵ شهریورماه همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی با حضور مادران در ششمین روز ماه محرم، همزمان با سراسر کشور به همت حوزه بسیج خواهران بستان در حسینیه ارشاد کوی عیله برگزار شد.

در این مراسم زنان ولایت مدار اهل بیت (ع) شهر بستان با به مراه آورده شیرخوارگان خود به این همایش به یاد حضرت علی اصغر به عزاداری و سوگواری پرداختند

IMG_1300.jpg [1]
IMG_1301.jpg [2]
IMG_1302.jpg [3]
IMG_1303.jpg [4]
IMG_1304.jpg [5]
IMG_1305.jpg [6]
IMG_1309.jpg [7]
IMG_1310.jpg [8]
IMG_1311.jpg [9]
IMG_1312.jpg [10]
IMG_1316.jpg [11]
IMG_1319.jpg [12]

IMG_1329.jpg
IMG_1320.jpg [13]
IMG_1322.jpg [14]
IMG_1326.jpg [15]
IMG_1330.jpg [16]
IMG_1332.jpg [17]
IMG_1334.jpg [18]
IMG_1336.jpg [19]
IMG_1337.jpg [20]
IMG_1338.jpg [21]
IMG_1339.jpg [22]
IMG_1340.jpg [23]
IMG_1342.jpg [24]
IMG_1344.jpg [25]
IMG_1345.jpg [26]
IMG_1347.jpg [27]
IMG_1348.jpg [28]
IMG_1349.jpg [29]
IMG_1350.jpg [30]
IMG_1351.jpg [31]
IMG_1352.jpg [32]
IMG_1353.jpg [33]
IMG_1354.jpg [34]
IMG_1357.jpg [35]
IMG_1358.jpg [36]
IMG_1359.jpg [37]
IMG_1360.jpg [38]
IMG_1361.jpg [39]
IMG_1362.jpg [40]
IMG_1363.jpg [41]
IMG_1364.jpg [42]

www.mahdi-torfi.ir [43]

[44] [45]