- مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین - https://www.mahdi-torfi.ir -

گزارش تصویری از مراسمات عزاداری شب هفتم محرم۱۴۴۱بخش بستان

شب گذشته ۱۵ شهریور مردم ولایت مدار بخش بستان به یاد علم دار کربلا حضرت اباالفضل العباس (ع) سوگواری و عزاداری نمودند در زیر گزارش تصویری مراسمات عزاداری مشاهده می نمایید

شعر خوانی : باسم سخراوی

شعر خوانی : سید جواد موسوی

روضه خوانی : حجت الاسلام شیخ علی سیاحی

مداح حسن ساعدی

تصاویر

Copy-of-image_2019_9_5-1_33_46_416_YUI.jpg [1]
image_2019_9_7-1_39_11_265_5ew.jpg [2]
image_2019_9_7-1_39_13_898_Rfa.jpg [3]
image_2019_9_7-1_42_23_128_YhH.jpg [4]
image_2019_9_7-1_39_22_146_Q2d.jpg [5]
image_2019_9_7-1_39_25_483_o4c.jpg [6]
image_2019_9_7-1_39_29_207_OLW.jpg [7]
image_2019_9_7-1_39_31_897_cZr.jpg [8]
image_2019_9_7-1_39_34_478_CaG.jpg [9]
image_2019_9_7-1_39_49_598_Ut2.jpg [10]
image_2019_9_7-1_40_13_172_pch.jpg [11]
image_2019_9_7-1_41_54_595_Ges.jpg [12]
image_2019_9_7-1_42_19_584_Ned.jpg [13]
image_2019_9_7-1_42_9_909_g5x.jpg [14]
IMG_1371.jpg [15]
IMG_1376.jpg [16]
IMG_1377.jpg [17]
IMG_1380.jpg [18]
IMG_1383.jpg [19]
IMG_1385.jpg [20]
IMG_1390.jpg [21]
IMG_1394.jpg [22]
IMG_1397.jpg [23]
IMG_1399.jpg [24]
IMG_1401.jpg [25]
IMG_1403.jpg [26]
IMG_1407.jpg [27]
IMG_1409.jpg [28]
IMG_1410.jpg [29]
IMG_1411.jpg [30]
IMG_1412.jpg [31]
IMG_1415.jpg [32]
IMG_1417.jpg [33]
IMG_1418.jpg [34]
IMG_1419.jpg [35]
IMG_1420.jpg [36]
IMG_1421.jpg [37]
IMG_1422.jpg [38]
IMG_1423.jpg [39]
IMG_1424.jpg [40]
IMG_1425.jpg [41]
IMG_1427.jpg [42]
IMG_1428.jpg [43]
IMG_1429.jpg [44]
IMG_1430.jpg [45]
IMG_1432.jpg [46]
IMG_1433.jpg [47]
IMG_1434.jpg [48]
IMG_1435.jpg [49]
IMG_1436.jpg [50]
IMG_1437.jpg [51]
IMG_1439.jpg [52]
IMG_1444.jpg [53]
IMG_1447.jpg [54]
IMG_1448.jpg [55]
IMG_1449.jpg [56]
IMG_1450.jpg [57]
IMG_1452.jpg [58]
IMG_1454.jpg [59]
IMG_1457.jpg [60]
IMG_1458.jpg [61]
IMG_1459.jpg [62]
IMG_1460.jpg [63]
IMG_1464.jpg [64]
IMG_1466.jpg [65]
IMG_1467.jpg [66]
IMG_1468.jpg [67]
IMG_1469.jpg [68]
IMG_1470.jpg [69]
IMG_1471.jpg [70]
IMG_1472.jpg [71]
IMG_1474.jpg [72]
IMG_1476.jpg [73]
IMG_1477.jpg [74]
IMG_1479.jpg [75]
IMG_1480.jpg [76]
IMG_1482.jpg [77]
IMG_1484.jpg [78]
IMG_1485.jpg [79]
IMG_1486.jpg [80]
IMG_1488.jpg [81]
IMG_1489.jpg [82]
IMG_1493.jpg [83]
IMG_1494.jpg [84]
IMG_1495.jpg [85]
IMG_1498.jpg [86]
IMG_1499.jpg [87]
IMG_1501.jpg [88]
IMG_1502.jpg [89]
IMG_1503.jpg [90]
IMG_1505.jpg [91]
IMG_1507.jpg [92]
IMG_1509.jpg [93]
IMG_1511.jpg [94]
IMG_1512.jpg [95]
IMG_1514.jpg [96]
IMG_1515.jpg [97]
IMG_1516.jpg [98]
IMG_1517.jpg [99]
IMG_1520.jpg [100]
IMG_1522.jpg [101]
IMG_1456.jpg [102]

گزارش تصویری از مراسم عزاداری موکب عبدالله الرضیع (ع) واقع در ورودی شهر مقابل اداره برق بستان

image_2019_9_7-1_42_26_234_XiO.jpg [103]
image_2019_9_7-1_40_33_956_ZIk.jpg [104]
image_2019_9_7-1_41_50_883_ZDL.jpg [105]
image_2019_9_7-1_41_57_11_4Bq.jpg [106]
image_2019_9_7-1_41_59_751_TAD.jpg [107]
image_2019_9_7-1_42_3_42_Yrw.jpg [108]
image_2019_9_7-1_42_13_400_1Jy.jpg [109]
image_2019_9_7-1_40_16_142_PEi.jpg [110]

مراسم عزاداری در روستای فیروز آباد سابله

image_2019_9_7-2_1_6_589_s6n.jpg [111]
image_2019_9_7-2_1_7_870_yDR.jpg [112]
image_2019_9_7-2_1_16_124_1n3.jpg [113]
image_2019_9_7-2_1_21_22_G9D.jpg [114]
image_2019_9_7-2_1_26_122_zqd.jpg [115]
image_2019_9_7-2_1_29_262_zbz.jpg [116]
image_2019_9_7-2_1_35_40_bfm.jpg [117]

گزارش تصویری از مراسم عزاداری روستای عبیات کوچک از توابع بخش بستان

image_2019_9_7-2_3_54_184_SWn.jpg [118]
image_2019_9_7-2_4_2_75_DtU.jpg [119]
image_2019_9_7-2_4_8_76_4g6.jpg [120]
image_2019_9_7-2_4_15_636_Z26.jpg [121]
image_2019_9_7-2_4_24_217_Oby.jpg [122]
image_2019_9_7-2_4_24_926_MAx.jpg [123]

www.mahdi-torfi.ir [124]

[125] [126]