شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | Saturday, 2 March, 2024
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - 15:36 چاپ این مطلب

بار دیگر روز عاشورای حسینی از راه رسید و دوستداران و دلدادگان اباعبدالله الحسین(ع) برای اقامه باشکوه‌ عزای پسر فاطمه(س) سنگ تمام گذاشته و خون گریستند. در زیر گزارش تصویری از مراسمات عزاداری (شبیه خوانی -سینه زنی -مقتل خوانی-نماز ظهر عاشورا ) حضورتان تقدیم می گردد . (التماس دعا) در ضمن سعی خواهد شد تصاویر دیگر […]

بار دیگر روز عاشورای حسینی از راه رسید و دوستداران و دلدادگان اباعبدالله الحسین(ع) برای اقامه باشکوه‌ عزای پسر فاطمه(س) سنگ تمام گذاشته و خون گریستند. در زیر گزارش تصویری از مراسمات عزاداری (شبیه خوانی -سینه زنی -مقتل خوانی-نماز ظهر عاشورا ) حضورتان تقدیم می گردد . (التماس دعا)

در ضمن سعی خواهد شد تصاویر دیگر دوربینها در این سایت منتشر خواهد شد

IMG_243319a3af44d98d1304.jpg
IMG_2462c7df8acb26963b9c.jpg
IMG_24631dd1dcd5ef72fc71.jpg
IMG_2464761d5e4600643917.jpg
IMG_246674074f7521ba383a.jpg
IMG_24676869e78dda3829f8.jpg
IMG_24685aee42c22575c65a.jpg
IMG_2470f7c857cb224744e4.jpg
IMG_247136a6cd441cedb84d.jpg
IMG_24725ac8e3292ed9a7bc.jpg
IMG_2473ebc02478418aa2bd.jpg
IMG_2478c669ed14856fa3ba.jpg
IMG_24793af2ca06b3b8bb5e.jpg
IMG_2480a2feb5997a45b1bb.jpg
IMG_2481f72fda1cb9efa48d.jpg
IMG_248236c1dd972d676ec3.jpg
IMG_2489d5cf4799fc42f36c.jpg
IMG_24917320550b8a8188b7.jpg
IMG_2493700b156892861cce.jpg
IMG_24942364152bb1497f59.jpg
IMG_24951442568814bd2e8c.jpg
IMG_2496ede0ecfb69c08d84.jpg
IMG_2498a5417f89b18951e7.jpg
IMG_2499cd3daf54493bab3f.jpg
IMG_2502324b21ad4688f787.jpg
IMG_2504d024fb85894a22a1.jpg
IMG_2505bccb8f8f715ed748.jpg
IMG_2506a7ddf532dea0dda6.jpg
IMG_25079482c212f927f92c.jpg
IMG_25082e5d8d17d738ebff.jpg
IMG_251374e3895d415c2f33.jpg
IMG_251844a744c0a74c8b8c.jpg
IMG_2521dbcf54183c3e7401.jpg
IMG_2522a46e06bb8758390d.jpg
IMG_25239e628c2fbafe8888.jpg
IMG_2524ba4da46fef6a6744.jpg
IMG_252584f46dd0f49adb41.jpg
IMG_252739cee900ade8d479.jpg
IMG_2528fb3c4fe69a026076.jpg
IMG_25304f2595559c6f3b85.jpg
IMG_2533a19cc4ae1a38467b.jpg
IMG_253580cd6dce0f8f7b7d.jpg
IMG_2595.jpg
IMG_2597.jpg
IMG_2598.jpg
IMG_2600.jpg
IMG_2601.jpg
IMG_2602.jpg
IMG_2606.jpg
IMG_2607.jpg
IMG_2609.jpg
IMG_2612.jpg
IMG_2614.jpg
IMG_2615.jpg
IMG_26169ac432249a035264.jpg
IMG_26184cd881c9c73ecb00.jpg
IMG_26203d6e1b662820380d.jpg
IMG_262165574c1afa302db3.jpg
IMG_26220a3c4027128d2088.jpg
IMG_2623093893b20f9c3d38.jpg
IMG_2624.jpg
IMG_2628c3454d6ea155467b.jpg
IMG_2629.jpg
IMG_26308abd6b42ac69c6e7.jpg
IMG_2631fa08b40c2f37d760.jpg
IMG_2632.jpg
IMG_2633.jpg
IMG_2635.jpg
IMG_2636.jpg
IMG_2637.jpg
IMG_2639.jpg
IMG_2641.jpg
IMG_2642.jpg
IMG_2644.jpg
IMG_2646.jpg
IMG_2648.jpg
IMG_2649.jpg
IMG_2650.jpg
IMG_2653.jpg
IMG_2654.jpg
IMG_26571152bc35cf1c5d8e.jpg
IMG_265896e6ace47fef5182.jpg
IMG_26617cdec569d95bc89f.jpg
IMG_26624c887af635218d1f.jpg
IMG_26203b484190a22029d3.jpg
IMG_262114960ceca585bf0a.jpg
IMG_2622888137f3539645a0.jpg
IMG_2623683fab2930307245.jpg
IMG_2624d2b7505cab0971c7.jpg
IMG_2628e59dfb2322b3f4d7.jpg
IMG_262971d04784e09bf3c3.jpg
IMG_26309ff98a8b9a13ffb9.jpg
IMG_263186ed0ec09fb3d3a8.jpg
IMG_26320ad1c33011bae63e.jpg
IMG_26336ad6c5079862c526.jpg
IMG_2635c58c720a48e888c2.jpg
IMG_263636a38dedadfa2018.jpg
IMG_26378915d582928cd292.jpg
IMG_26397c06d1f9c86d93f4.jpg
IMG_26413f8989500aa39782.jpg
IMG_2642537eb3f29d97c331.jpg
IMG_2644094376164f3fc040.jpg
IMG_2646a4cf51bb96f38fbe.jpg
IMG_26480904aa24f3f5c206.jpg
IMG_2649be3b9c53dfc10025.jpg
IMG_2650ef055c65d6d17065.jpg
IMG_2653712cb74e546f0a5e.jpg
IMG_2654313e21b46839b6ba.jpg
IMG_26570609306a480755ab.jpg
IMG_2658ccf162a1468fca2a.jpg
IMG_26610bc61449f0ed2de6.jpg
IMG_26621e80dc58e8370e82.jpg
IMG_26635e81dd914ceb1c67.jpg
IMG_2664f66a53f527003bf6.jpg
IMG_2667.jpg
IMG_2670.jpg
IMG_2672.jpg
IMG_26734e6fc712791cd4a6.jpg
IMG_2674803758db0e9b1a7a.jpg
IMG_26755bdaa7e564e7fef2.jpg
IMG_2676203fad322a57a1c8.jpg
IMG_2677409072d1ffaf1b25.jpg
IMG_2678535921ef2a4adb66.jpg
IMG_2680a4ed1df58f494892.jpg
IMG_2681.jpg
IMG_2682.jpg
IMG_2683.jpg
IMG_2685.jpg
IMG_2686.jpg
IMG_2688.jpg
IMG_2690.jpg
IMG_2692.jpg
IMG_2693.jpg
IMG_2694.jpg
IMG_2695.jpg
IMG_2697.jpg
IMG_2698.jpg
IMG_2699.jpg
IMG_2700.jpg
IMG_2701.jpg
IMG_2703.jpg
IMG_2704.jpg
IMG_2707.jpg
IMG_2708.jpg
IMG_2710.jpg
IMG_2713.jpg
IMG_2715.jpg
IMG_2720.jpg
IMG_2723.jpg
IMG_2725.jpg
IMG_2733.jpg
IMG_2739.jpg
IMG_2740.jpg
IMG_2741.jpg
IMG_2742.jpg
IMG_2743.jpg
IMG_2746.jpg
IMG_2749.jpg
IMG_2752.jpg
IMG_2754.jpg
IMG_2755.jpg
IMG_2759.jpg
IMG_2760.jpg
IMG_2763.jpg
IMG_2765.jpg
IMG_2766.jpg
IMG_2767.jpg
IMG_2768.jpg
IMG_2770.jpg
IMG_2771.jpg
IMG_2773.jpg
IMG_2779.jpg
IMG_2780.jpg
IMG_2783.jpg
IMG_2785.jpg
IMG_2787.jpg
IMG_2788.jpg
IMG_2789.jpg
IMG_2790.jpg
IMG_2792.jpg
IMG_2793.jpg
IMG_2794.jpg
IMG_2795.jpg
IMG_2796.jpg
IMG_2797.jpg
IMG_2799.jpg
IMG_2800.jpg
IMG_2803.jpg
IMG_2804.jpg
IMG_2805.jpg
IMG_2806.jpg
IMG_2808.jpg
IMG_2809.jpg
IMG_2810.jpg
IMG_2811.jpg
IMG_2812.jpg
IMG_2813.jpg
IMG_2815.jpg
IMG_2816.jpg
IMG_2817.jpg
IMG_2819.jpg
IMG_2820.jpg
IMG_2821.jpg
IMG_2823.jpg
IMG_2827.jpg
IMG_2828.jpg
IMG_2836.jpg
IMG_2839.jpg
IMG_2841.jpg
IMG_2844.jpg
IMG_2846.jpg
IMG_2850.jpg
IMG_2851.jpg
IMG_2853.jpg
IMG_2856.jpg
IMG_2858.jpg
IMG_2861.jpg
IMG_2862.jpg
IMG_2863.jpg
IMG_2865.jpg
IMG_2866.jpg
IMG_2867.jpg
IMG_2870.jpg
IMG_2873.jpg
IMG_2877.jpg
IMG_2882.jpg
IMG_2883.jpg
IMG_2884.jpg
IMG_2885.jpg
IMG_2886.jpg
IMG_2887.jpg
IMG_2888.jpg
IMG_2889.jpg
IMG_2890.jpg
IMG_2891.jpg
IMG_2892.jpg
IMG_2893.jpg
IMG_2894.jpg
IMG_2895.jpg
IMG_2896.jpg
IMG_2898.jpg
IMG_2900.jpg
IMG_2901.jpg
IMG_2902.jpg
IMG_2903.jpg
IMG_2904.jpg
IMG_2907.jpg
IMG_2908.jpg
IMG_2909.jpg
IMG_2916.jpg
IMG_2920.jpg
IMG_2923.jpg
IMG_2924.jpg
IMG_2925.jpg
IMG_2926.jpg
IMG_2928.jpg
IMG_2929.jpg
IMG_2942.jpg
IMG_2945.jpg
IMG_2946.jpg
IMG_2952.jpg
IMG_2953.jpg
IMG_2958.jpg
IMG_2962.jpg
IMG_2963.jpg
IMG_2964.jpg
IMG_2970.jpg
IMG_2972.jpg
IMG_2973.jpg
IMG_2975.jpg
IMG_2977.jpg
IMG_2978.jpg
IMG_2983.jpg
IMG_2985.jpg
IMG_2986.jpg
IMG_2988.jpg
IMG_2991.jpg
IMG_2992.jpg
IMG_2995.jpg
IMG_2996.jpg
IMG_2999.jpg
IMG_3003.jpg
IMG_3005.jpg
IMG_3006.jpg
IMG_3008.jpg
IMG_3009.jpg
IMG_3011.jpg
IMG_3012.jpg
IMG_3013.jpg
IMG_3014.jpg
IMG_3016.jpg
IMG_3025.jpg
IMG_3026.jpg
IMG_3027.jpg
IMG_3028.jpg
IMG_3029.jpg
IMG_3032.jpg
IMG_3034.jpg
IMG_3037.jpg
IMG_3039.jpg
IMG_3041.jpg
IMG_3043.jpg
IMG_3047.jpg
IMG_3050.jpg
IMG_3058.jpg
IMG_3060.jpg
IMG_3065.jpg
IMG_3066.jpg
IMG_3069.jpg
IMG_3071.jpg
IMG_3074.jpg
IMG_3076.jpg
IMG_3079.jpg
IMG_3081.jpg
IMG_3083.jpg
IMG_3086.jpg
IMG_3091.jpg
IMG_3095.jpg
IMG_3097.jpg
IMG_3098.jpg
IMG_3099.jpg
IMG_3100.jpg
IMG-20190910-WA0032.jpg
IMG-20190910-WA0033.jpg
IMG-20190910-WA0034.jpg
IMG-20190910-WA0035.jpg
IMG-20190910-WA0036.jpg
IMG-20190910-WA0037.jpg
IMG-20190910-WA0038.jpg
IMG-20190910-WA0039.jpg
IMG-20190910-WA0040.jpg
IMG-20190910-WA0041.jpg
IMG-20190910-WA0042.jpg
IMG-20190910-WA0043.jpg
IMG-20190910-WA0044.jpg
IMG-20190910-WA0045.jpg
IMG-20190910-WA0046.jpg
IMG-20190910-WA0047.jpg
IMG-20190910-WA0048.jpg
IMG-20190910-WA0049.jpg
IMG-20190910-WA0050.jpg
IMG-20190910-WA0051.jpg
IMG-20190910-WA0052.jpg
IMG-20190910-WA0053.jpg
IMG-20190910-WA0054.jpg
IMG-20190910-WA0056.jpg
IMG-20190910-WA0057.jpg
IMG-20190910-WA0058.jpg
IMG-20190910-WA0059.jpg
IMG-20190910-WA0060.jpg
IMG-20190910-WA0061.jpg
IMG-20190910-WA0062.jpg
IMG-20190910-WA0063.jpg
IMG-20190910-WA0064.jpg
IMG-20190910-WA0065.jpg
IMG-20190910-WA0066.jpg
IMG-20190910-WA0067.jpg
IMG-20190910-WA0068.jpg
IMG-20190910-WA0069.jpg
IMG-20190910-WA0070.jpg
IMG-20190910-WA0071.jpg
IMG-20190910-WA0072.jpg
IMG-20190910-WA0073.jpg
IMG-20190910-WA0074.jpg

www.mahdi-torfi.ir

توسعه و راه اندازی : عصر دیجیتال
© 2013 کلیه حقوق مادی و معنوی برای مهدي طرفي منيشدي /شهر بستان/البسیتین محفوظ میباشد.